☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Wolontariatu

CENTRUM WOLONTARIATU  przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie działa od 2006 roku. 

 Misją i zadaniem Wolontariatu – jest rozwój zjawiska wolontariatu w lokalnym środowisku oraz uzupełnianie i poszerzanie zakresu usług dotychczas oferowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, a nie wkraczanie w kompetencje pracowników zatrudnionych na etacie.

 

  Program Wolontarystyczny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bornem Sulinowie został opracowany na podstawie:

- art. 42 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2003.04.24 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.).

- art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2004.03.12 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.)

- art. 33 k ust 8 i 9 stanowi jeden z elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010 (Uchwała Nr XXVII/322/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2005 r.).

 

CELE PROGRAMU WOLONTARYSTYCZNEGO

1. Celem nadrzędnym programu jest pomoc osobom chcącym pracować na zasadzie wolontariatu w znalezieniu miejsca dla rozwijania swojej aktywności, a wszystkim zainteresowanym pomocą ze strony wolontariuszy wskazanie ludzi gotowych tę pomoc ofiarować.

2. Głównym celem programu – jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Borne Sulinowo. Aktywność obywatelska jest rozumiana jako szeroko pojęta wrażliwość na życie społeczne, wyzwalająca chęć do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy. Aktywność mieszkańców może przybrać formę profesjonalnej działalności wolontarystycznej tj. takiej, gdzie w sposób zorganizowany, skuteczny – członkowie danej społeczności lokalnej zmieniają swoje środowisko.

3. Poszerzenie świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej form pomocy wolontarialnej wykorzystanie wolontariuszy, którzy mogą nieść pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży szkolnej, która ma problemy w nauce, kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem itp.

4. Przełamywanie stereotypu, – że pomoc społeczna jest dla ludzi skrajnie biednych – z usług wolontariuszy może korzystać każdy potrzebujący bez względu na jego status materialny.

5. Przełamywanie stereotypu, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to tylko „rozdawanie” pieniędzy.

6. Integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych.

7. Włączanie zwykłych ludzi „ z ulicy” do niesienia pomocy innym.

 

 Formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza znajdziesz tutaj

Program wolontarystyczny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do przeczytania znajdziesz  tutaj

 

 

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2007-06-13 10:30:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2019-07-01 13:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606