☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje bieżące

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 31.12.202r. Dyrektora OPS Borne Sulinowo dzień 7 stycznia 202r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (za święto 01.01.202r. przypadające w sobotę)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zajmować się będzie realizacją nowego zadania – przyznawaniem i wypłata dodatków osłonowych.

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Więcej informacji oraz druk wniosku znajduje się w zakładce Poradnik klienta - Dodatek osłonowy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) od 01.01.2022 r.

 

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się oraz organ realizujący zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych na wnioski składane po 1 stycznia 2022 r. oraz na kolejny okres 2022/2023.

Na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych oraz ich wypłat na wnioski składane po 1 stycznia 2022 roku z ośrodków pomocy społecznej (najczęściej realizujących zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze zmiany:

1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

- system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

- platformę informacyjno – usługową EMPATIA,

3) wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.

 

Świadczenia wypłacane obecnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Do ZUS należy kierować od 1 stycznia 2022 r. wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie przyznane i nie wypłacane (np. na nowo urodzone dzieci).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać do ZUS od 01.02.2022 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

Od 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze powiatu szczecineckiego będą udzielane w trybie zdalnym (przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość). Nieodpłatne porady w trybie stacjonarnym od 6 grudnia 2021 r. będą zawieszone do odwołania.

Na nieodpłatne porady można zapisać się w następujący sposób:

- zadzwonić pod numer telefonu: 94 37 292 25;

- lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl;

- lub zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecinecki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że od listopada 2021 r. uruchomiono w Świetlicy Wiejskiej w Łubowie zajęcia animacyjne dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie "W rodzinie siła!"

Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach:

poniedziałek 1300 - 1600

piątek 1400 - 1700

sobota 1200 - 1600

 

Zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

 

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start składać będzie można jedynie w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu (przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start”) zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce instytucji gminnych i powiatowych.

Środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 

Wnioski będzie można składać jak dotychczas - poprzez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS oraz Portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

 

Wnioski należy składać do 30 listopada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważna informacja w sprawie dodatków mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ,,dopłatę do czynszu". Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej, w zakładce Poradnik petenta-Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego  na okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą od września 2014r. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 3Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Biorąc pod uwagę obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz ograniczeniami w obsłudze klienta, zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

W celu kontynuacji wypłat świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA pod adresem empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,

  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

Ważne

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku przedstawiają się następująco:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego lub świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go
o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia.

Informacje o przyznaniu świadczenia przez Ośrodek, osoby będą mogły odebrać w siedzibie tut. Ośrodka.

 

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-03-08)
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2010-02-24 14:36:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-01-05 09:31:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606