Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Sobota 19.08.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje bieżące

2017-08-11

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje,że Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 21.03.2017r. Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego działającego w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Bornego Sulinowa dzień 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za odpracowaniem w dniu 26 sierpnia 2017r.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (500+) na nowe okresy zasiłkowe/świadczeniowe tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że
od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o:

1.    świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

2.    świadczenia z funduszu alimentacyjnego

          na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

3.    zasiłki rodzinne

4.    specjalne zasiłki opiekuńcze

na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy

Powyższe wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od
1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do
31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o:

-          świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do
31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

-          świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

-     świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudniaGdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Przypominamy rodzicom również o możliwości składania:

1.    od 1 sierpnia 2017 r. wniosków o objęcie dziecka/ucznia pomocą w formie posiłku w stołówce szkolnej,

2.    od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. wniosków o stypendium szkolne ( druki do pobrania w OPS).

 

 

2017-06-14

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje,że Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 21.03.2017r. Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego działającego w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Bornego Sulinowa dzień 16 czerwca 2017r. (piątek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za odpracowaniem w dniu 3 czerwca 2017r.

2017-05-29

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego nr 3/2017 z dnia 21.03.2017r., dzień 3 czerwiec 2017r. (sobota) został ustalony jako dzień roboczy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w godzinach od 7:00 do 13:00 (w zamian za dzień wolny od pracy przypadający w dniu 16 czerwca 2017r.)

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS, wydawanie żywności będzie odbywało się w następującej kolejności (od litery nazwiska) po okazaniu dowodu osobistego:

11 maj 2017r.            A-J

12 maj 2017r.            K-O 

15 maj 2017r.            P-S

16 maj  2017r.           T-Ż

od godz. 8.00 do godz. 14.00, w piątek magazyn czynny w godz. od 8.00 do 13.00

Prosimy o pilne odbieranie paczek żywnościowych w w/w terminach.

2017-04-05

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego nr 3/2017 z dnia 21.03.2017r., dzień 8 kwietnia 2017r. (sobota) został ustalony jako dzień roboczy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w godzinach od 7.00 do 15.00 (w zamian za dzień wolny od pracy przypadający w dniu 2 maja 2017r.)

2017-02-13

Zmiana kryterium dochodowego w ramach POPŻ

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej. Podwyższone kwoty w ramach Programu wynosić będą 1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Osoby, które spełniają wymogi Programu i chciałyby otrzymać pomoc żywnościową, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego  na okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą od września 2014r. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-03-08)
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2010-02-24 14:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kozłowska
(2017-08-11 09:18:38)
 
 
ilość odwiedzin: 296272

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X