☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Żywność

Borne Sulinowo, 24 lutego 2022 roku

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w podprogramie 2021 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Żywność będzie wydawana od dnia 25.02.2022 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny odbioru żywności pod nr telefonu: 94 37 331 83, 94 37 496 23, 94 71 127 13

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.

Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu .

Ze względów bezpieczeństwa w celu zapobieganiu sytuacjom gromadzenia się osób w budynku MGOPS Borne Sulinowo prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.

UWAGA

Żywność wydawana będzie na podstawie aktualnych skierowań.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy BORNE SULINOWO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że uprawnieni mieszkańcy miasta i gminy Borne Sulinowo będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydawanych przez MGOPS.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6.

Daty i godziny wydawania żywności będą określone przez MGOPS, w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Ośrodka i BIP, a także w formie ogłoszeń zamieszczonych na tablicach informacyjnych w OPS. Żywność z dostawy będzie wydawana jedynie w ciągu 4 kolejnych wyznaczonych dni. Uprasza się odbiorców do dostosowania się do ustalonego harmonogramu.

Żywność nieodebrana w wyznaczonym terminie przez osoby posiadające skierowania trafi do innych rodzin, czy osób (powtórne wydanie). Odstępstwo od tej zasady stanowić będzie zdarzenie losowe dotyczące rodziny/osoby uniemożliwiające odbiór żywności. O wystąpieniu takiej sytuacji należy poinformować pracownika wydającego żywność, który ustali termin jej wydania. Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Bornem Sulinowie, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Informacja telefoniczna: tel. 94 37 331 83, 94 37 496 23, 94 71 127 13; kom 660 538 415

Strona internetowa: mgops.bornesulinowo.pl lub mgops.bornesulinowo.ibip.pl


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2017-09-20 13:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-23 18:14:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 218742