Żywność

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy BORNE SULINOWO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  informuje, że od 15 maja 2023r. wydawane są skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do pracowników socjalnych MGOPS Borne Sulinowo  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania: poniedziałek, wtorek i środa 7.00 do 15.00, czwartek  7.00 do 17.00 i piątek 7.00-13.00.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, których dochód z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o powyższą pomoc nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

  • 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane zobowiązane są przedłożyć aktualne zaświadczenie o dochodach (zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za ostatni miesiąc, odcinek renty/emerytury, odcinek składki KRUS, nakaz płatniczy na rok 2023, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania/dochodzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, inne dokumenty potwierdzające sytuację materialno - bytową rodziny).

Termin dystrybucji artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2021 PLUS będzie podany w kolejnej informacji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2017-09-20 13:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2023-06-14 11:13:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki