Struktura

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego Borne Sulinowo.

     Wojewoda Zachodniopomorski i Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyposaża Ośrodek w majątek. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem, na który zostały przeznaczone. 

     Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

  • dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa przez Zachodniopomorski Urząd  Wojewódzki,
  • dotacji gminnych przyznawanych z budżetu miasta przez Radę Miejską w  Bornem Sulinowie,
  • środków pochodzących z innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka i uchwalony przez Radę Miejską w formie Uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-18 12:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:16:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki