Informacja o dostępie alternatywnym

Informacja o zapewnieniu dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuję, iż zapewnia dostęp alternatywny w indywidualnych przypadkach w sytuacji, kiedy nie jest w stanie w szczególności ze względów technicznych lub prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Dostęp alternatywny w OPS zapewniony jest w ten sposób, że

  1. Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w MGOPS Borne Sulinowo mogą kontaktować się z pracownikami w wybranej przez siebie formie:

  • za pomocą poczty elektronicznej pomoc@bornesulinowo.pl (na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Ośrodku, itp.),

  • pisząc na kartce lub ukazując treść komunikatu na urządzeniu elektronicznym,

  • przez faks 94 37 331 83,

  • elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
  • w sposób tradycyjny - drogą pocztową.

  1. Osoby ze szczególnymi schorzeniami mogą wejść do budynku MGOPS od strony parkingu wejściem dla osób niepełnosprawnych, gdzie są zamontowane poręcze przy pomocy asystenta, psa asystującego i psa przewodnika.

  2. Ze względu na brak windy w Ośrodku nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze w inny sposób niż schodami. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

  3. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu osoba ze szczególnymi potrzebami może zażądać udostępnienia informacji poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości pliku, filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu.

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
(2021-01-27)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2021-01-27 12:52:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:32:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki