Terminy wypłat świadczeń

Terminy wypłat zasiłków w Lutym 2024 r.

Zasiłki z pomocy społecznej:

20.02.2024 r.

21.02.2024 r.

22.02.2024 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

20.02.2024 r.

21.02.2024 r.

22.02.2024 r.

Dodatki mieszkaniowe:

w dniu

09.02.2024 r.

Przelewy na konto osobiste i przekazy pocztowe

w dniu

20.02.2024 r.

Niepodjęte świadczenia- kasa MGOPS p. nr 15

od dnia

27.02.2024 r.

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-04-14)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2016-04-14 13:27:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2024-02-08 12:43:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki