☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Edycja 2021

asystent osobisty

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Bornem Sulinowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu
    i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta, proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do dnia 18 marca 2021 r. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS w Bornem Sulinowie  pod numerem 94 37 331-83 wew. 26 lub 27 lub 28.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Załączniki do pobrania                                                                                                           

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (docx, 57 kB)

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (Pdf, 1137 kB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Pdf, 82 kB)                                       

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2021-03-12 11:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2021-03-12 12:16:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606