Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 19.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Druki wniosków

 I. Świadczenia rodzinne

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (127KB, pdf)

- zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (27KB, pdf)

- zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (28KB, pdf)

- oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (212KB, pdf)

- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (29KB, pdf)

- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (27KB, pdf)

- oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (26KB, pdf)

- oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (29kb, pdf)

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (27kb, pdf)

- oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (27kb, pdf)

2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (105KB, pdf)

3. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (57KB, pdf)

4. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (118KB, pdf)

- oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (29kb, pdf)

5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (119KB, pdf)

- oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (29kb, pdf)

6. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (103KB, pdf)

7. Wniosek o zasiłek dla opiekuna  (57KB, pdf)

II. Świadczenie wychowawcze

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (130KB, doc)

- oświadczenie członka rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (37KB, doc)

- oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) (61KB, doc)

- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (29KB, doc)

III. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (64KB, pdf)

- oświadczenie członka rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (29KB, doc)

- oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu  na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); (47KB, doc)

- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (23KB, doc)

- oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (26KB, pdf)

- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (40KB, doc)
 IV. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (63KB, doc)

2. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (28KB, pdf)

 

V. Stypendia szkolne

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (204KB,doc)

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2006-04-20 08:35:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kozłowska
(2016-09-05 08:26:58)
 
 
ilość odwiedzin: 312840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X