Stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Realizacja zadań wynikających z  ustawy o systemie oświaty, poprzez:

  1. wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
  2. prowadzenie rejestru wniosków i udzielonych świadczeń,
  3. opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
  4. sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu stypendiów,
  5. szacowanie potrzeb finansowych na realizację stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
  6. prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.

 

W sprawach dot. stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego należy zgłaszać się do pok. nr  10 (parter)

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2015-10-13)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2015-10-13 12:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:18:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki