Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu usługi prowadzenie zajęć specjalistycznych, kompetencyjnych w PWD w Gminie Borne Sulinowo objętych projektem „W rodzinie siła!”

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamóweiniu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 359 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 138 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 formularz ofertowy.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 80 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 o spełnianiu warunków.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 61 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 3 o nie podleganiu wykluczeniu.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 67 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Siniarska
(2022-06-22 10:54:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 4 wykaz osób skierowanych do świadczenia usług.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 121 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 5 zobowiaząnia podmiotu udostepniąjacego zasoby.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 6 projektowane postanowienia umowne.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 212 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 63 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 8 OPZ.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 76 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 9 identyfikator postępowania.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 60 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 13:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kwocie jaką zamawiający przewidział na realizacje zamówienia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 607 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-22 07:38:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariola Siniarska
(2022-06-22 10:54:15)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zestawienie z otwarcia ofert.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 129 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-22 10:54:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części od I-V i od VII do XII zamówienia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-07-04 17:20:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania, powtórzenie czynności w zakresie części I_XIII.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 273 KB
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-07-27 12:48:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Mariola Siniarska
Udostępnił:
Mariola Siniarska
(2022-06-14 14:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki