☰ Menu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Środa 23.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Za życiem

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

·         zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

·         zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);

·         zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

·         zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

·         zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;

·         zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych. 

 

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :

·         dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,

·         dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę zagrażającą życiu,

·         choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

·         kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu, bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

· zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

· zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

 

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono informator "Za życiem"https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/

 

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2017-10-28 07:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Obarzanek
(2017-10-28 07:21:14)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X