Zapytania ofertowe

Klauzula informacyjna

2022 rok

 1. Zapytanie ofertowe ,,Obmiar, przedstawienie projektu, wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na wymiar do MGOPS w Bornem Sulinowie" (pdf, 64 KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz cenowy (xls.,12 KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (doc,28 KB)
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (doc 3 2KB)
 5. Załącznik nr 4 Wzór umowy (doc, 56 KB)
 6. Załącznik nr 5 Dane Wykonawcy (doc, 36 KB)
 7. Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna (doc, 12 KB)

 

2022 rok

 1. Zapytanie ofertowe ,,Świadczenie usług schronieniadla osób bezdomnych-schronisko" w 2023 roku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Borne Sulinowo (pdf, 56KB)

 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc, 20 KB)
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy  (doc, 16KB)
 4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna (doc, 16KB)

2022 rok

 1. Rozeznanie rynku na usługi cateringowe (PDF, 60 kB)
 2. Wycena w odpowiedzi na rozeznanie rynku na usługi cateringowe (docx, 46 kB)

 

2021 rok

 

 1. Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schronisko” w 2022 roku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Borne Sulinowo (pdf, 512 kB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc, 31 kB)
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy (docx, 24 kB)
 4. Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna (doc, 16 kB)

    Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 48 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy sprzętu komputerowego do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo) z dnia 13.09.2021 r.  (pdf  360 KB)
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy (docx 54 KB)
 3. Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia (pdf 312 KB)
 4. Załącznik nr 3 wzór umowy (pdf 209 KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego (Gmina Borne Sulinowo), pomocy dydaktycznych z dnia 15.07.2021 (pdf  808 KB)
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy (docx 56 KB)
 3. Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia (pdf 286 KB)
 4. Załącznik nr 3 wzór umowy (pdf 217 KB)

Protokół wyboru wykonawcy (pdf, 793 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy wyposażenia do Placówki Wsparcia Dziennego (Gmina Borne Sulinowo), pomocy dydaktycznych i materiałów na szkolenia z 24.06.2021 (pdf 751 KB)
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy (docx 63 KB)
 3. Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia (pdf 833 KB)
 4. Załącznik nr 3 wzór umowy (docx 56 KB)
 5. Protokół wyboru wykonawcy (pdf 591 KB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (pdf 52,0KB)

 1. Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania prac remontowych-adaptacji pomieszczeń lokalu na Placówkę Wsparcia Dziennego w Gminie Borne Sulinowo (pdf 876 KB)
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy (docx 60,0KB)
 3. Załącznik nr 2 oświadczenie (docx 52,0 KB)
 4. Załącznik nr 3 wzór umowy (docx 64,0 KB)
 5. Załącznik nr 4 inwentaryzacja, zakres remontu, projekt oświetlenia LED (pdf 172KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 rok

 1. Publiczne zaproszenie do rokowań (3,17 MB, pdf)
 2. Załączniki do publicznego zaproszenia do rokowań (104 Kb, pdf)

2019 rok

 1. Publiczne zaproszenie do rokowań (4,99MB,pdf)

2019 rok

 1. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego (209KB,pdf)
 2. Załącznik nr 1 specyfikacja techniczna (29,5KB,pdf)
 3. Załącznik nr 2 formularz ofertowy (10,9KB,docx)
 4. Załącznik nr 3 wzór umowy (22,2KB,docx)
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (33,3KB,pdf)

 

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2019-03-18 10:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2022-10-25 09:26:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki