☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez:

 

1)   wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

2)   prowadzenie rejestrów świadczeń udzielanych na podstawie w/w ustawy,

3)   przygotowywanie i wydruk decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,

4)   sporządzanie list wypłat,

5)   prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających wobec osób korzystających z dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

6)   sporządzanie sprawozdań, analiz i szacowanie potrzeb finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

7)   prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

 


 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 5 marca 2014 r. na podstawie Uchwały Nr XXXIX/477/2014 Rady Miejskiej  z dnia 16.01.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej dotyczących  zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z 2013r. poz. 984 i poz. 1238) - realizuje zadanie dotyczące przyjmowania wniosków i  wypłaty dodatku energetycznego

 

W sprawach dot. dodatku mieszkaniowego i energetycznego należy zgłaszać się do pok. nr 10 (parter) 

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-17 13:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2019-07-01 13:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606