Świadczenia rodzinne

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należy m.in.:

 realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w tym:

·        wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych,

·        prowadzenie rejestrów wniosków i udzielonych świadczeń,

·        opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,

·      prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym  przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzania wywiadów na potrzeby świadczeń rodzinnych,

·        sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń rodzinnych,

·        szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń rodzinnych,

·        prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

·      prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie świadczeń rodzinnych,

·      udzielanie klientom pełnej informacji na temat mozliwości korzystania z poszczególnych świadczeń.

W sprawach dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać się do pok. nr 1 lub 2 (parter) 

 

 

 

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-17 14:32:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:17:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki