☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zajmuje się realizacją nowego zadania – przyznawaniem i wypłatą dodatków osłonowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosić będzie:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę (mechanizm znany m.in. ze świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Zgodnie z zapisami ustawa o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • tradycyjnie (papierowo).

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka (pok. nr 11), na stronie BIP Ośrodka (tutaj oraz w zakładce Druki wniosków) oraz na stronie
http://www.mgops.bornesulinowo.pl/swiadczenia

 

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku - wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy tutaj.

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o jego przyznaniu można odebrać osobiście w siedzibie organu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 37 331 83 wew. 30 (pok. nr 11) w godzinach pracy Ośrodka.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. pierwsza rata do 31 marca i druga rata do 2 grudnia.

W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. (najpóźniej do 31 października 2022 r.), wypłata przyznanego dodatku nastąpi najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.


 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2022-01-04 09:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:30:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 218742