☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że:

w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133) od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów.

Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7-9 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku.

Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku. Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  1. jednoosobowym – 40%
  2. wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5.167,47 zł.


Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego

  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dokumenty potrzebnych do otrzymania dodatku energetycznego:

  • wypełniony druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

Nowe wzory wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach oraz wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w siedzibie Ośrodka (pok. nr 10) oraz w zakładce "Poradnik petenta – Druki".

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2014-04-17)
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-18 14:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:29:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 218742