☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe świadczenie

Od środy, 16 marca, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przyjmuje wnioski od uchodźców z Ukrainy o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę. Świadczenie przysługuje osobom, które zostaną wpisane do rejestru PESEL.

Zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwiają m. in. legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce przez półtora roku oraz wypłatę świadczeń socjalnych, finansowanych z budżetu państwa. Część świadczeń będzie wypłacana za pośrednictwem jednostek samorządowych, w przypadku Bornego Sulinowo przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ważne – warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o świadczenia jest posiadanie przez uchodźcę numeru PESEL. Te będą nadawane Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Uchodźcy mogą starać się także o świadczenia pieniężne i niepieniężne określone w ustawie o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Poniżej do pobrania druk wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz oświadczenie.

 

Wniosek o jednorazowe świadczenie (pdf 846 kb)

Wniosek o jednorazowe świadczenie (docx 56 kb) - wersja edytowalna

 

Formularz kwalifikujący do pomocy (pdf, 1023 kb)

Formularz kwalifikujący do pomocy (docx 40 kb) - wersja edytowalna 

 

З середи, 16 березня, Муніципально-комунальний центр соціального захисту у Борнем-Суліново приймає заявки від біженців з України на одноразову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Пільга надається особам, які будуть внесені до реєстру PESEL.

Положення закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави дозволяють, зокрема, легальне перебування біженців з України в Польщі протягом півтора років та виплата соціальних виплат, що фінансуються з державного бюджету. Частина пільг буде виплачуватися через органи місцевого самоврядування, у випадку Борне Суліново, Муніципальний і комунальний центр соціальної допомоги.

Важливо – обов’язковою умовою для подання заяви на отримання пільги є наявність у біженця номера PESEL. Вони будуть передані муніципальному офісу в Борнем Суліново за адресою Al. Незалежність 6.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним (відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом) і внесено до реєстру PESEL, є має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату.

Біженці також можуть подати заяву на отримання грошової та натуральної допомоги, зазначеної в Законі про соціальну допомогу та сімейні допомоги.

Нижче ви можете завантажити форму заяви на одноразову грошову допомогу та декларацію.

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2022-03-16 10:27:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-23 18:15:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 219643