Świadczenia wychowawcze

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należy m.in.:

 realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a w tym:

  • wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych,
  • opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych,
  •  prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń wychowawczych,
  •  sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu świadczeń wychowawczych,
  • szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie procedur egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
  • prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie świadczeń wychowawczych,
  •  udzielanie klientom pełnej informacji na temat możliwości korzystania ze świadczeń wychowawczych.

 

W sprawach dot. świadczeń wychowawczych należy zgłaszać się do pok. nr 11 (parter) 

 

UWAGA. Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) od 01.01.2022 r.
 
Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się oraz organ realizujący zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych na wnioski składane po 1 stycznia 2022 r. oraz na kolejny okres 2022/2023.
 
Na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1981), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych oraz ich wypłat na wnioski składane po 1 stycznia 2022 roku z ośrodków pomocy społecznej (najczęściej realizujących zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Najważniejsze zmiany:
 
1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 
2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
 
- Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
 
- system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
 
- platformę informacyjno – usługową EMPATIA,
 
3) wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 
 
 
Świadczenia wypłacane obecnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Do ZUS należy kierować od 1 stycznia 2022 r. wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie przyznane i nie wypłacane (np. na nowo urodzone dzieci).  Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać do ZUS od 01.02.2022 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2017-07-25 13:27:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:18:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki