☰ Menu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustawy


Ustawy

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.nr 139 poz.992 z 2006r. tekst jedn. z późn.zm.)

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734 z 2001r. z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111 poz.535 z 1994r.)

5. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 poz.887 z późn.zm.)

6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45 poz.391 z 2003r. z późn.zm.)

7. Ustawa z dnia 14 czerca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 poz.1071 z późn.zm.)

8. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  (Dz.U. nr 86 poz.732 z 2005r. z późn.zm.)

9. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. nr 267 poz. 2259 z 2005r.)

10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 197, poz. 1378 z późn. zm.).


Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r.nr 105 poz.881 z późn.zm.)


2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz.U. z 2005r.nr 105 poz.882 z późn.zm.) 


3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz.U. nr189 poz.1598 z 2005r.)


4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz.1817)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. nr 25 poz. 186 z 2006r.)

6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. nr 42 poz.409 z 2005r.)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny  oraz wysokości swiadczeń rodzinnych (Dz.U. nr 129 poz. 1058 z poźn. zm.)

8.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123 poz. 836)

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. nr 73 poz. 395 z 2011)

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 27 poz. 138 z 2011)

Uchwały

1 .  Uchwała nr XII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Silnowie z dnia 28 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Silnowie

Wytworzył:
Udostępnił:
Iwona Ulaszewska
(2003-07-20 09:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kozłowska
(2011-08-31 14:49:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X